Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Danh sách bổ sung và hoàn chỉnh - Cập nhật ngày 18/10


Xe 1 - 45

STT HỌ TÊN
LỚP

1 Thầy Nguyễn Long Giang


2 Nguyễn Ngọc Bảo Anh
8VC2

3 Hoàng Thị Tân Thanh
8VC2

4 Trần Võ Thanh Phụng
8VC2

5 Nguyễn Địch Long Đội trưởng 8VC2
6 Phạm Anh Tuấn
8VC2

7 Cao Ngọc Yến Linh
8VC2

8 Huỳnh Hồng Phương Trâm
8VC2

9 Đỗ Minh Ngọc
8VC2

10 Nguyễn Thị Kim Ánh
8VC2

11 Trần Âu Nguyệt Minh
8VC2

12 Lê Trịnh Phương Như
8VC2

13 Lý Thanh Thảo
8VC2

14 Trần Ngọc Thiên Thanh
8VC2

15 Phan Đỗ Minh Huy
8VC2

16 Trần Vương Gia Linh
8VC2

17 Nguyễn Thị Quỳnh Nga
8VC2

18 Nguyễn Thị Quỳnh Như
8VC2

19 Nguyễn Trần Minh Thư
8VC2

20 Vũ Ngọc Anh
8VC1

21 Ngô Thùy Bảo Trân
8VC1

22 Lưu Kim Khánh
8VC1

23 Trần Xuân Hảo
8VC1

24 Phạm Duy Hoàng Đội phó 8VC1

25 Nguyễn Huỳnh Long
8VC1

26 Võ Huỳnh Tuyết Vy
8VC1

27 Nguyễn Ngọc Quế Châu
8VC1

28 Nguyễn Thành Long
8VC1

29 Lê Bảo Ân
8VC1

30 Háu Phương Thảo Nhi Đội phó 8VC1

31 Nguyễn Bảo Huân
8VC1

32 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
8VC1

33 Tạ Thiên Quang
8V

34 Vương Uyển Nghi
8V

35 Phương Tuấn Minh
8V

36 Đặng Minh Khôi
8V

37 Đinh Trần Phương Thảo
8V

38 Phạm Ngọc Phương Uyên
8V

39 Quách Thanh Như
8V

40 Trần Thị Bích Linh
8V

41 Lê Hùng Thắng PT

42 Đỗ Phạm Nguyệt Thanh
ĐH

43 Yên Như Vân
9V1

44 Yên Như Thanh
9V1

45 Lê Ngọc Hân
9V1
Xe 2 - 44

STT HỌ TÊN
LỚP

Nguyễn Võ Tường Vi PT ĐH

Ngô Thanh Danh PT ĐH
1 Đỗ Nguyễn Minh Uyên
10
2 Đỗ Nguyễn Minh Đăng Đội trưởng 8V
3 Phạm Hồng Sơn
8V
4 Huỳnh Xuân Long Đội phó 8V
5 Nguyễn Ngọc Tiến
8V
6 Đỗ Khương Kỳ Khuê
8V
7 Tô Ánh Linh
8V
8 Phan Thanh Huy
8V
9 Vũ Duy Khương
8V
10 Lâm Ngọc Nhi
8V
11 Nguyễn Thị Kim Ngân
8V
12 Cai Tùng Chi
8V
13 Huỳnh Lương Tường Vy
8V
14 Nguyễn Hàng Ngọc Trâm
8V
15 Nguyễn Hàng Hải My
8V
16 Vũ Minh Anh
8V
17 Nguyễn bảo Ngọc
8V
18 Nguyễn Nhựt Hân
8V
19 Đỗ Minh Quân
8V
20 Trần Thanh Thảo
8V
21 Lương Vĩ Tuấn
8V
22 Nguyễn Tấn Thành
8V
23 Lý Tú Mai
8V
24 Tạ Hoài Phương Khanh
8V
25 Lê Quỳnh Giang

8V
26 Phạm Thị Vân Anh

8V
27 Võ Thị Kim Ngân

8V
28 Nguyễn Hữu Duy Khanh

8V
29 Nguyễn Hòang Minh Anh

8V
30 Nguyễn Trần Khánh Uyên

8V
31 Phạm Như Trang
Đội phó
8V
32 Bùi Thị Minh Vân

8V
33 Dương Thị Xuân Diệu
8VC2
34 Lê Đỗ Trường Thi
9V1
35 Lê Thế Vinh
9V1
36 Vũ Minh Quân
9V1
37 Nguyễn Cao Anh Tuấn
9V1
38 Đoàn Tuấn Anh
9V1
39 Nguyễn Phạm Quốc Tuấn
9V1
40 Trần Ngọc Vy
8V
41 Văn Bội Hân
8VC2
42 Nguyễn Trương Quang Minh
9V1
43 Nguyễn Thanh
11
44 Lê Huỳnh Sơn
11
45- Lưu Minh Khuê - 8VC1

Xe 3- 45

STT
HỌ
TÊN

LỚP

THẦY ĐÀM QUANG TÔN

1 Liên Kiến Quốc

2 Huỳnh Đức Thịnh
9V3
3 Nguyễn Phước Anh Thư Đội trưởng 9V3
4 Nguyễn Thái Ngọc Quỳnh
9V3
5 Lê Nguyễn Vy Khanh Đội phó 9V3
6 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
9V3
7 Phạm Đông Trường Sơn
9T
8 Lê Trần Bảo Duy
9V3
9 Vũ Nguyễn Hoàng Mai
9T
10 Võ Minh Huy
9V3
11 Nguyễn Đặng Mai Hân
9V3
12 Nguyễn Hiền Vinh
9V3
13 Lê Phước Vĩnh Liêm
9V3
14 Hồ Hạnh Băng
9V3
15 Võ Trần Phương Vy
9V3
16 Trịnh Thị Quỳnh Anh
9V3
17 Hồ Thu Minh
9V3
18 Đinh Nguyễn Anh Vi
9V3
19 Huỳnh Phúc Bảo Anh
9V3
20 Nguyễn Đàm Bảo Vy
9V3
21 Trần Lê Duy
9V3
22 Nguyễn Hoàng Sơn
9V3
23 Nguyễn La Thu Xuân
9V3
24 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
9V3
25 Đặng Quỳnh Nga
9V3
26 Lê Anh Minh Đức
9V3
27 Nguyễn Quang Thành Nhân Đội phó 9V3
28 Vương Tuấn Quân
9V3
29 Phạm Trần Quỳnh Dung
9V2
30 Huỳnh Lê Mai Trâm
9V2
31 Nguyễn Trần Đăng Quang
9V2
32 Nguyễn Quỳnh Giang
9V2
33 Nguyễn Thị Quỳnh Anh
9V2
34 Trịnh Kim Khánh
9V2
35 Huỳnh Thị Tuyết Mai
9V2
36 Đỗ Gia Nhật Tân
9V3
37 Diệp Trần Mai Vy
9V2
38 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
9V2
39 Võ Ngọc Khánh Linh
9V2
40 Thân Thị Thùy Trang
9a2
41 Văn Thị Ngọc Hiền
chị ThuXuân
42 Nguyễn Hoàng Đức
9V1
43 Nguyễn Khánh Linh
9V3
44 Võ Ngô Ngọc Duy
9V1
45 Đỗ Gia Nhật Tân
9V3

XE 4 - 45

STT HỌ TÊN
LỚP
1 Nguyễn Hà Gia Bảo
9V1
2 Đỗ Nguyên Quỳnh Hân Phụ trách 12
3 Chung Nguyễn Bích Trâm
9V1
4 Huỳnh Lê Quý Khoa
9V1
5 Tạ Duy
9V1
6 Trương Mỹ Lan Vy
9V1
7 Lê Anh Vy
9V1
8 Huỳnh Nhật Tân
9V1
9 Lê Phú Hiển
9V1
10 Nguyễn Thị Phương Thảo Đội trưởng 9V1
11 Lê Trọng Nhân
9V1
12 Phan Châu Tín
9V1
13 Koan Tú Vi
9V1
14 Trần Hoàng Long
9V1
15 Võ Ngọc Thảo
9V1
16 Liêu Minh Quang
9V1
17 Khương Bội Hân Đội phó 9V1
18 Hồ Thị Trúc Phương
9V1
19 Phan Thị Hồng Nhung
9V1
20 Nguyễn Thị Thanh Phước
9V1
21 Nguyễn Trần Tiểu My
9V1
22 Nguyễn Lê Ý Như
9V1
23 Nguyễn Hồng Minh Thư
9V1
24 Phùng Ái Mẫn
9V1
25 Giang Đại Lộc
9V1
26 Phó Trí Dũng
9V1
27 Nguyễn Đức Huy
9V1
28 Trương Quỳnh Như
9V1
29 Lê Quyền Gia Huấn
9V1
30 Phạm Băng Đăng

9VC1
31 Nguyễn Phan Minh Long
9VC1
32 Nguyễn Ngọc Thủy Linh
9VC1
33 Võ Hiếu Minh Anh
9VC1
34 Lý Dũ Khánh Hân
9VC1
35 Tạ Uyển Linh
9V3
36 Tạ Bội Dung Phụ trách ĐH
37 Nguyễn Ngọc  Phương Tuyền Phụ trách ĐH
38 Nguyễn Vũ Xuân Nguyên
11
39 Ngô Hoàng Minh Anh
10
40 Ôn Bích Ngọc Phụ trách ĐH
41 Hồ Ngọc Châu
9VC1
42 Nguyễn Phước Lộc
9VC1
43 Trịnh Hoàng Bảo Châu
9VC1
44 Ngô Minh Quang
9VC1
45 Dương Thụy Thái Dương
9VC1