Thứ Hai, ngày 05 tháng 1 năm 2015

DANH SÁCH CỰU DẾ MÈN ĐƯỢC DUYỆT ĐI TRẠI TẬP 68

STT Họ và tên trại sinh Ngày tháng năm sinh Khối lớp
1 Đặng Ngọc Thanh Nguyên 17/01/1994 Đại học
2 Đặng Ngọc Phương Trinh 22/06/1993 Đại học
3 Huỳnh Trần Phương Khanh 05/03/1995 Đại học
4 Trần Hoàng Phúc 08/04/1993 Đại học
5 Văn Ngọc Thành 12/05/1994 Đại học
6 Nguyễn Tuấn Vũ 29/04/1995 Đại học
7 Ngô Hoàng Tú Anh 10/08/1995 Đại học
8 Giang Kiến Phúc 11/07/1995 Đại học
9 Lâm Khánh Linh 22/09/1994 Đại học
10 Huỳnh Hồ Anh Trúc 17/01/1995 Đại học
11 Nguyễn Phương Uyên 31/08/1993 Đại học
12 Nguyễn Huỳnh Sơn 05/07/1993 Đại học
13 Hoàng đức Thông 20/01/1995 Đại học
14 Tăng Hải Tuấn 15-1-1993 Đại học
15 Phạm Hoàng Minh 20/08/1997 12
16 Nguyễn Thanh Phương 14/05/1996 Đại học
17 Huỳnh Minh Hà Giang 16/12/1996 Đại học
18 Lý Nguyễn Hồng Hân 03/08/1999 10
19 Phạm Ngọc Minh Thy 16/2/1999 10
20 Phạm Đức Dũng 30/12/1999 10
21 Phạm Hữu Triết 2/12/1999 10
22 Ngô Tấn Dũng 09/02/1999 10
23 Lâm Trung Hưng 1/6/1999 10
24 Nguyễn Duy 25/12/1999 10
25 Phạm Ngọc Minh Thy 16/2/1999 10
26 Đỗ Nguyên Quỳnh Hân 29/04/1997 12
27 Nguyễn Minh Thư 02/06/1999 10
28 Dương Hiền Nhân 26/11/1996 Đại học
29 Đinh Gia Hân 22/05/1998 11
30 Trương Lí Minh Trí 01/10/1996 Đại học
31 Trần Ngọc Mỹ Dung 01/01/1999 10
32 Nguyễn Trang Phương Anh 12.08.1999 10
33 Trương Nguyễn Hà Giang 12/06/1999 10
34 Bùi Phương Quỳnh 01/01/1996 Đại học
35 Nguyễn Trâm Anh 18/03/1999 10
36 Nguyễn Thanh Thủy 10/04/1997 12
37 Phạm Nguyễn Tường Vân 27/02/1999 10
38 Trần Hoàng Ngọc Mai 31/01/1999 10
39 Nguyễn Trọng Phương Thanh 07/05/1999 10
40 Nguyễn Lê Thuỳ Dương 20/01/1997 12
41 Phạm Ngọc Kim Khánh 30/03/1999 10
42 Nguyễn Lưu Minh Thư 03/11/1999 10
43 Trần Lê Hoa Biển 12/04/1999 10
44 Đỗ Nguyên Quỳnh Hân 29/04/1997 12
45 Trần Nguyễn Anh Vũ 24/01/1996 Đại học
46 Nguyễn Phước Bách 31/08/1999 10
47 Phạm Bình An 11/7/1999 10
48 Nguyễn Kim Ngọc 05/10/1999 10
49 Huỳnh Phạm Minh Nguyên 16/9/1999 10
50 Nguyễn Trung Ngọc 07/08/1999 10
51 Đoàn Ngọc Gia Hân 15/10/1999 10
52 Ngô Hoàng Minh Anh 10/03/1999 10
53 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 04/04/1996 Đại học
54 Võ Trần Đức Huy 3/11/1996 Đại học
55 Bùi Nhật Thảo Đan 02/12/1996 Đại học
56 Phan Nguyễn Thụy Đan 08/09/1999 10
57 Tô Ngọc Long 10/02/1997 12
58 Nguyễn Lê Hoàng Minh 16/06/1999 10
59 Đặng Đông Phương 01/11/1999 10
60 Phương Minh Trí 09/09/1998 11
61 Dương Phạm Quỳnh Như 03/11/1997 12
62 Hoàng Trọng Văn 3/3/1996 Đại học
63 Nguyễn Lê Thùy Dương 20/01/1997 12
64 Trương Trúc Ngọc 23/8/1999 10
65 Tống Xuân Huy 05/09/1998 11
66 Vũ Hải Phương Chi 30/03/1999 10
67 Đinh Hồ Bảo Trân 24/09/1999 10
68 Đỗ Hồng Long 01/09/1998 11
69 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 08/03/1999 10
70 Phạm Gia Huy 02/01/1996 Đại học
71 Phạm Ngọc Đan Thanh 10/05/1999 10
72 Trương Ngọc Cát Tường 26/09/1999 10
73 Nguyễn Hoàng Anh 16/03/1995 Đại học
74 Nguyễn Việt Anh 16/03/1995 Đại học
75 Võ Nguyên Khang 18/03/1998 11
76 Trịnh Nguyễn Hoàn Mỹ 05/09/1997 12
77 Tạ Bội Dung 12/07/1996 Đại học
78 Chu Thị Hồng Phượng 31/01/1996 Đại học
79 Đoàn Nguyễn Nhật Minh 26/03/1999 10
80 Đặng Phúc Hưng 29/01/1997 12
81 Chu Nguyên Khôi 4/4/1998 11
82 Lý Ngọc Tường Minh 08/02/1997 12
83 Nguyễn Minh Thư 02/06/1999 10
84 Huỳnh Bảo An 16/10/1999 10
85 Phù Bảo Ngân 23/04/1998 11
86 Nguyễn Hoàng Long 06/10/1999 10
87 Lương Hà Trung Anh 27/06/1998 11
88 Huỳnh Ngọc Đan Thanh 16/06/1997 12
89 Văn Ngọc Đạt 29/05/1999 10
90 Quách Thiều Minh 29/01/1998 11
91 Lê Mỹ Linh 02/10/1995 Đại học
92 Nguyễn Phan Minh Duy 28/12/1998 11
93 Phạm Lê Gia Cát 23/05/1999 10
94 Ho Gia Bảo 21/1/1999 10
95 Quách Gia Nghi 30/12/1999 10
96 Nguyễn Tạ Hoàng Dung 07/07/1999 10
97 Nguyễn Duy Diễm Phương 14/10/1999 10
98 Bùi Hoàng Ngọc Khánh 18/07/1999 10
99 Lại Nhật Nhã Minh 14/05/1999 10
100 Bùi Nguyệt Hà 14/8/1996 Đại học
101 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 06/03/1999 10
102 Nguyễn Lưu Minh Thư 3/11/1999 10
103 Lê Phương Vy 17/03/1996 Đại học
104 Ôn Bích Ngọc 12/11/1995 Đại học
105 Trần Nhã Quỳnh 04/02/1999 10
106 Nguyễn Đỗ Trúc Viên 25/01/1999 10
107 Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên 12.6.1996 Đại học
108 Phan Huỳnh Nguyên 05/05/1999 10
109 Nguyễn Đỗ Trúc Viên 25/01/1999 10
110 Phan Vũ Duy Long 15/11/1998 11
111 Đỗ Nguyễn Minh Uyên 03/07/1999 10
112 Đặng Đông Phương 01/11/1999 10
113 Quách Duy Phương Tùng 8/5/1996 Đại học
114 Nguyễn Phạm Minh Trúc 05/12/1999 10
115 Đào Thị Phương Nhung 02/11/1999 10
116 Trương Quang Triệu 18/02/1999 10
117 Nguyễn Lê Hoàng Minh 16/06/1999 10
118 Đặng Ngọc Nhung 10/06/1998 11
119 Vũ Việt Hoàng 24/4/1999 10
120 Đỗ Ngọc Phương Uyên 14/06/1998 11
121 Nguyễn Trịnh Quỳnh Như 3/8/1998 11
122 Phùng Hoàng Lan Anh 31/01/1999 10
123 Lưu Trung Thiện 2/1/1999 10
124 Nguyễn Phan Tuệ Thông 22/12/1998 11
125 Ngô Nhật An 27/10/1998 11
126 Đặng Hoàng Anh Đức 26/10/1996 Đại học
127 Lê Tâm Đăng 21/04/1999 10
128 Đỗ Nhật Huy 09/09/1999 10
129 Dương Quỳnh Như 22/01/1996 Đại học
130 Nguyễn Lê Trí 05/12/1999 10
131 Nguyễn Bá Duy 07/09/1995 Đại học
132 Nguyễn Tạ Hoàng Dung 07/08/1999 10
133 Nguyễn Trang Phương Anh 12.08.1999 10
134 Nguyễn Vũ Xuân Nguyên 27/11/1998 11
135 Nguyễn Hữu Ngọc Đức 02/01/1999 10
136 Huỳnh Thục Hương 06/01/1999 10
137 Nguyễn Ngọc Trí Nhân 7/11/1999 10
138 Trương Nguyễn Hồng Anh 15/10/1998 11
139 Trần Tuấn Huy 20/05/1999 10
140 Nguyễn Ngọc Phương Tuyền 18/2/1996 Đại học
141 Võ Nguyên Khang 18/03/1998 11
142 Đặng Hào Hùng 30/10/1999 10
143 Hà Phùng Quang Vũ 24/07/1999 10
144 Nguyễn Anh Tuấn 28/02/1996 Đại học
145 Nguyễn Thanh Tú 15/07/1998 11
146 Nguyễn Duy Diễm Phương 14/10 /1999 10
147 Trần Tô Quế Phương 4/10/1999 10
148 Ngô Trần Anh Quân 19/1/1999 10
149 Võ Hoàng Lân 18/3/1997 12
150 Phan Tuấn Tú 27/3/1996 Đại học
151 Đặng Hoàng Anh Đức 26/10/1996 Đại học
152 Lưu Huỳnh Uyển Phương 22/12/1999 10
153 Lê Nguyễn Trí Nhân 27/06/1999 10
154 Nguyễn Đức Minh Nhiên 30/5/1999 10
155 Lê Huỳnh Sơn 23/9/1998 11
156 Cao Lê Quỳnh Anh 29/01/1999 10
157 Liêu Chưởng 01/11/1997 12
158 Phạm Hương Trang 11/05/1997 12
159 Ngô Đức Tuấn 20/06/1999 10
160 Tống Hoàng Linh 16/10/1995 Đại học
161 Trịnh Ngọc Xuân Mai 13/11/1998 11
162 Dinh Song Toàn 07/11/1999 10
163 Nguyễn Hoàng Trung 04/03/1998 11
164 Hoong Trường Vy 22/8/1997 12
165 Phạm Ngọc Nhất Phương 17/9/1999 10
166 Trần Gia Doanh 08/11/2000 9
167 Nguyễn Kim Ngân 22/8/1998 11
168 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 17/08/1998 11
169 Tô Nhã Nghi 16/03/1999 10
170 Hùynh Ngọc Thanh Hương 21/01/1999 10
171 Phạm Hoàng Bảo Như 02/06/1999 10
172 Lê Trần Quốc Hưng 20/03/1999 10
173 Vương Thiện Khiêm 27/11/1999 10
174 Dương Phúc Bảo Quyên 08/10/1999 10

Thứ Tư, ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TRẠI DẾ MÈN PHIÊU LƯU - TẬP 68

NGÀY 1
TP.HCM – LONG HẢI # 125 km
11h30 :
Học sinh tập trung tại số 40 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1 – Biên chế đội – Lễ xuất phát.
12h00 :
Khởi hành theo đường cao tốc đi Long Hải – Sinh hoạt tập thể trên xe, đặt tên Dế và Slogan từng đội.
13h30 :
Đến Long Thành (Đồng Nai), viếng thiền viện Phước Hải (chùa Bún Riêu) cầu phúc lộc và bình an, thưởng thức món bún riêu chay và cơm chay tại thiền viện.
14h00 :
Tiếp tục hành trình theo quốc lộ 51 đến bãi biển Long Hải, nhận phòng tại Đoàn An Dưỡng 298, nghỉ ngơi.
15h30 :
Tập trung – Khởi động làm nóng cơ thể và tham gia trò chơi vận động Tắm biển, tắm hồ bơi tự do.
18h30 :
Ăn chiều – Sinh hoạt lửa trại “Nối Vòng Tay Lớn” với các tiết mục nhẩy lửa đặc sắc của từng đội.
22h00 :
Nghi thức tàn Lửa – Tự tay chế biến và thưởng thức khoai lang nướng, bắp nướng chan mỡ hành.
Ăn nhẹ (mỳ ly & xúc xích) và nghe kể chuyện đêm khuya – Nghỉ đêm toàn trại.


NGÀY 2
LONG HẢI – ĐÀ LẠT (#330km)
05h30 :
Báo thức – Tập thể dục buổi sáng – Sơ kết thi đua ngày 1 và câu chuyện đầu ngày.
07h00 :
Trả phòng – Ăn sáng – Ngược về thị trấn Long Thành (Đồng Nai), tiếp tục hành trình lên ngã ba Dầu Giây theo đường quốc lộ 20 đi Đà Lạt. Trên đường đi đoàn sẽ dừng chân thư giãn tại trại bò sữa Long Thành và trạm dừng chân Tín Phú – Chinh phục đèo Chuối và đèo Bảo Lộc đến với thành phố Bảo Lộc.
12h00 :
Ăn trưa và thưởng thức trà, cà phê tại NH Tâm Châu Bảo Lộc – Tiếp tục vượt đèo Prenn đến Đà Lạt.
15h00 :
Tham quan thác Đatanla, tự do lên xuống thác bằng xe trượt ống uốn quanh dưới rừng thông thơ mộng.
16h00 :
Nhận phòng tại Đoàn An Dưỡng 198 – Sinh hoạt tự do theo đội.
17h00 :
Tập trung tại nhà hàng – Thi gói bánh chưng ngày tết giữa các đội.
18h00 :
Ăn chiều – Ra chợ Đà Lạt, thưởng thức sữa đậu nành nóng, ngắm hồ Xuân Hương và khám phá phố đêm.
21h30 :
Về lại khách sạn Nhóm lửa nấu bánh chưng và nghe kể chuyện đêm khuya về những phong tục tập quán cổ truyền của người Việt trong ngày tết nguyên đán – Nghỉ đêm toàn trại.


NGÀY 3
TRÒ CHƠI “CUỘC ĐUA KỲ THÚ”
05h45 :
Báo thức – Tập thể dục buổi sáng – Sơ kết thi đua ngày thứ 2 và câu chuyện đầu ngày.
07h00 :
Ăn sáng tại khách sạn – Vào khu du lịch Thung Lũng Vàng, tham gia trò chơi “Cuộc Đua Kỳ Thú”.
12h00 :
Ăn trưa – Về khách sạn, sinh hoạt tự do theo đội (các đội chuẩn bị cho chương trình dạ hội tối).
17h00 :
Khởi hành đi mua sắm đặc sản địa phương – Ăn chiều – Chương trình “Dạ Hội Mừng Xuân Ất Mùi”.
22h00 :
Kết thúc các hoạt động – Về khách sạn, nghỉ đêm toàn trại.


NGÀY 4
ĐÀ LẠT – TP.HCM # 300km
06h00 :
Báo thức – Tập thể dục buổi sáng – Câu chuyện đầu ngày.
07h00 :
Trả phòng – Ăn sáng và tổng kết các hoạt động tại khách sạn – Phát thưởng cho các đội.
09h00 :
Tham quan và viếng nhà thờ Đomaine De Marie trên đồi Mai Anh – Khởi hành về TP.HCM.
12h00 :
Ăn trưa – Thưởng thức trà, cà phê và mua sắm tại siêu thị nhà hàng Tâm Châu.
13h00 :
Tiếp tục lộ trình về TP.HCM – Dừng chân thư giãn tại trạm xăng Huyền Hậu.
19h30 :
Về đến điểm đón (40 Mạc Đĩnh Chi, Q1) – Kết thúc chương trình trại tập 68 – Hẹn gặp lại tại tập 69.
Giá tour: 1.950.000đ/trại sinh (Đoàn từ 250 khách)

•     Dịch vụ bao gồm:
-     Vận chuyển:    xe Aero Hi-class 45 chỗ, ghế bật, micro, máy lạnh.
-     Lưu trú:           + 1 đêm tại Long Hải (Đoàn An Dưỡng 298): 3 – 5 người/phòng.
                              + 2 đêm tại Đà Lạt (Đoàn An Dưỡng 198): 4 người/ phòng.
-     Ăn uống:         + Ăn phụ:        4 bữa x trung bình 30.000đ/ người/ bữa.
                              + Ăn chính:      6 bữa x 80.000đ/ người/ bữa (thực đơn báo sau).
                              + Nước uống:  2 chai Sea Fesh 0,5 lít/ người/ ngày.
-     Bảo hiểm:        mức bồi thường cao nhất 30.000.000đ/ người/ vụ.
-     Phí tham quan: Thác Đatanla, Thung Lũng Vàng, Nhà thờ Đomaine, uống sữa đậu nành tại chợ Đà Lạt.
-     Khác:              + Âm thanh, organ & nhạc công, củi dầu cho hoạt động sinh hoạt lửa trại đêm ngày 1.
                              + Âm thanh, organ & nhạc công, backrop sân khấu cho hoạt động văn nghệ đêm ngày 3
                              + Bandrol treo mỗi xe, Bandrol Lễ xuất phát và Lễ tổng kết (1 cái).
                              + Âm thanh di động và vật dụng tổ chức các hoạt động trò chơi tại bãi biển và tại Đà Lạt.
                              + Cờ đội, khăn quàng cho từng Dế, nón du lịch.
                              + Đèn cầy, pháo hoa, bánh kem, huy chương, quà tặng sinh nhật, kỷ lục và tổng kết,…
                              + Bánh chưng + dưa mắm, thi gói báng chưng, củi và nồi nấu bánh chưng tại Đoàn 198.
                                    + Phí tổ chức chương trình.

-     Hướng dẫn viên: Mỗi xe có 1 đến 2 HDV chăm sóc và phục vụ đoàn.